yükleniyor

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

Bu sözleşme  YETKİLİ  (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı okunup anlaşıldıktan sonra sözleşmenin ön yüzündeki koşullarla ve aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır. 

1.2 Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

1.3 İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

1.4 Sözleşmenin süresi 1 yıldır.

1.5 MÜŞTERİ sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme Domain Name Tescili ve Hosting  hizmetleri konusunda aynı şartlarda 1 yıl daha uzar.

Madde 2. ÜCRET

2.1 Bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar hesaplanarak, yine sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça belirtilir. Belirtilen ücrete KDV dahil değildir.

2.3 Webirnet önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.4 MÜŞTERİ, ücretin %50’sini nakit olarak, sözleşme tarihinde, kalan ücreti de iş teslim tarihini takip eden 7.gün iş bitimine kadar nakit olarak webirnet’e ödemekle yükümlüdür.

2.5 Ücretin, ilk %50’si sözleşme tarihinde ödenir; kalan ücret de iş bitiminde ödemekle yükümlüdür.

2.6 Her 3 ayda bir isteğe göre güncelleme yapılır.Güncelleme ücreti 200 TL olarak belirlenmektedir. Bu güncellemeler içinde müşterinin bilgi değişikliği,banner,resim,gerektiğinde tasarım yenilenmesi değişiklikleri içinde olacaktır.Ek modüller bu fiyatın içine dahil değildir.Ek modüller ayrı olarak ücretlendirilecektir.

2.7 Hosting ve Domain (Alan Adı ) + ( güncellemeler  Her yıl yenilenmek zorundadır yenilenme ücreti 400 tl’dir.Eğer Web Sitesi yenilenmek istenilirse içeriğine göre %30 indirimli müşteriye sunulur.

2.8 Gecikmeli ödemelerde webirnet'in kur farkı  kesme hakkı saklıdır. 

Madde 3. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

3.1 MÜŞTERİ, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.2 MÜŞTERİ, WEBİRNET tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.Bu konuda WEBİRNET’e herhangi bir kusur affedilemez. 

3.3 WEBİRNET iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan dökümanların MÜŞTERİ tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve 7 gündür. 

Madde 4. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

4.1 Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda halinde MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerin tümü durdurulur. 

Madde 5. MÜŞTERİNİN WEB SİTESİNİN HİZMET BİLGİLERİNİN VERİLMESİ

5.1 Müşteriye yapılan Web Sitesinin Hosting ve email Hizmet bilgilerinin şifreleri elektronik posta  adresine gönderilmektedir.

5.2 MÜŞTERİ, Postama şifrelerinin gelmemesini idda ederse WEBİRNET  arayarak Hizmet bilgilerinin tekrardan gönderilmesini arz edebilir.

YETKİ  VE BİLGİLENDİRME

 Aramalarda Kayıt Optimasyonu -  Örneğin google.com.tr ‘de çıkma günü maximum 15 ila 25 gün arasında değişmektedir. 


Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!